Projekt polega na wdrożeniu wyników przeprowadzonych samodzielnie przez firmę LAMA prac B+R w zakresie opracowania dwóch nowych produktów: okładziny podtynkowej oraz włókniny wygłuszeniowej (akustycznej). Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań w zakresie innowacji produktowej – innowacje stosowane poniżej 3 lat w skali świata, z zakresu wysokich/średnio-wysokich technologii. Projekt wpisuje się w RIS: Zaawansowane Materiały Budowlane oraz Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody, a także jest zgodny z wpisującymi się w nie niszami specjalizacyjnymi i obszarami gospodarczymi. Wnioskodawca zakłada również zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i uwzględnienie aspektów środowiskowych. W ramach projektu nastąpi wzrost zatrudnienia o 4 RJP. Osoby zostaną zatrudnione w związku z planowanym nabyciem w ramach projektu następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
-układacz runa (1 szt.)
-kalander dwuwałowy (1 szt.)
-linia do powlekania i laminacji (1 szt.)
-oprogramowanie do monitorowania parametrów wytworzonych produktów (1 licencja)
-drukarka do etykiet (1 szt.)
-stacja robocza (1 szt.)
Powyższe zakupy inwestycyjne pozwolą na wprowadzenie na rynek nowych produktów, a szczegółowa analiza potrzeb klienta wykazała, że występuje na nie rynkowe zapotrzebowanie. Będą one stanowić istotny element przewagi konkurencyjnej firmy, głównie ze względu na nowe cechy i funkcjonalności produktów oraz zastosowanie bardziej zoptymalizowanych i najwyższych jakościowo rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, przede wszystkim z branży zaawansowanych materiałów budowlanych.
Planowane ramy czasowe projektu: 10/2019 – 12/2021
Zakładane dofinansowanie ze środków UE: 1 599 975,00 PLN