geotekstylia

stosowane w robotach ziemnych

geotekstylia

stosowane w robotach ziemnych

GEOWŁÓKNINY GEOLAM PODZIELIĆ MOŻNA NA GRUPY PRODUKTÓW GEOLAM, GEOBENT ORAZ GEOPRESS, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ RÓŻNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI I FUNKCJAMI. MATERIAŁ IGŁOWANY, WYTWARZANY Z SUROWCÓW ODPORNYCH NA CZYNNIKI BIODEGRADOWALNE, JEST PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W KONSTRUKCJACH ZIEMNYCH.

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI WŁÓKNIN POZWOLIŁO NAM STWORZYĆ PRODUKT DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROJEKTÓW.

ZASTOSOWANIA: DROGI, TOROWISKA, AUTOSTRADY / STACJE BENZYNOWE, KOMPOSTOWNIE, SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIORNIKI PALIW PŁYNNYCH / PRZYDOMOWE CHODNIKI I ŚCIEŻKI / PODJAZDY, TARASY / OCZKA WODNE, BASENY, ZIELONE DACHY / OCHRONA BUDYNKÓW, PRZYDOMOWE OCZYSZCZLANIE ŚCIEKÓW / ZBIORNIKI WODNE, TAMY, NASYPY, SKARPY, REGULACJA RZEK / TUNELE, LOTNISKA

Parametry

MAX. szerokość

6 M

G/M2

90 - 1800

Surowiec

PES / PP / PPHT

W CELU ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OFEROWANYCH MATERIAŁÓW, STWORZYLIŚMY LABORATORIUM, W KTÓRYM ANALIZUJEMY KAŻDĄ PARTIĘ PRODUKCYJNĄ.

PRZEPROWADZAMY TESTY ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI STANDARDAMI:

EN ISO 12958 - WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ W PŁASZCZYŹNIE WYROBU

EN ISO 11058 - WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ W KIERUNKU PROSTOPADŁYM

EN ISO 12956 - CHARAKTERYSTYCZNA WIELKOŚĆ PORÓW

EN ISO 13433 - DYNAMICZNA PERFORACJA

EN12236 - ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE STATYCZNE

EN10319 - WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY OBCIĄŻENIU MAKSYMALNYM CMD

EN10319 - WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY OBCIĄŻENIU MAKSYMALNYM MD

EN10319- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE CMD

EN10319 - WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE MD

EN 9863 - OKREŚLENIE GRUBOŚCI PRZY 3 RÓŻNYCH OBCIĄŻENIACH

EN 9864 - OKREŚLENIE MASY